Kredyt Ekologiczny

 

Często trafiały do nas pytania o możliwości uzyskania dotacji pomimo braku pomysłu na innowację lub nowatorskich produktów czy technologii . Do niedawna nie mieliśmy pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, jednak teraz sytuacja uległa zmianie. Przedstawiamy Ci rozwiązanie, które doskonale spełnia te potrzeby – “Kredyt Ekologiczny”.

Program ten zapewnia doskonałe źródło finansowania dla wymiany przestarzałych maszyn na nowoczesne, modernizację parku maszynowego oraz inne inwestycje związane z efektywnością energetyczną. Co ważne, nie wymaga on wdrażania innowacyjnych produktów ani zaawansowanych technologii wynikających z prac badawczo-rozwojowych. Wystarczy, że zdecydujesz się na zastąpienie energochłonnych maszyn nowymi, które charakteryzują się zmniejszonym zużyciem energii. Jest to program skierowany do przedsiębiorstw, które pragną nie tylko zmodernizować swój park maszynowy, ale także chcą zainwestować w energię odnawialną, taką jak fotowoltaika, czy też wprowadzić inne usprawnienia, które przyczynią się do zmniejszenia całkowitego zużycia energii w firmie.

Warto podkreślić, że pomimo swojej nazwy “Kredyt Ekologiczny” to nie preferencyjny kredyt, ale bezzwrotna dotacja, która stanowi dodatkowe wsparcie finansowe dla Twojego przedsiębiorstwa.

Jeśli zatem jesteś przedsiębiorcą i wydaje Ci się, że są sposoby na poprawę efektywności energetycznej w Twoim przedsiębiorstwie – zapraszam do indywidualnych konsultacji, które pozwolą nam określić szanse i prawdopodobieństwo uzyskania dotacji w Twojej firmie. Zanim jednak podejmiesz decyzję, że ten program jest dla Ciebie lub nie – serdecznie zapraszam na szkolenie internetowe 25 maja o godzinie 11:00. Prowadzącym szkolenie jest Karola Bober, Prezes Zarządu Grantery, który jest ekspertem w dziedzinie dotacji unijnych i posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu grantów. Wiem, że teraz wszystkie firmy wspomagające pozyskiwanie dotacji są bardzo mocno zajęte i musimy się wspomagać. Bez problemu dzielę się tą informacją, bo wiadomości przekazywane przez Karola są zawsze bardzo praktyczne a ja sam czasami współpracuję z Granterą w przygotowaniu wniosków dotacyjnych i wiem, że to wiedza z najwyższej półki. Rejestracja wymagana a liczba miejsc ograniczona.

#kredytekologiczny #grantera #serwisgrantowy

Poszukiwanie Partnerów do Konsorcjów Projektowych

 

17 maja odbyło się świetne szkolenie internetowe na temat poszukiwania partnerów do konsorcjów projektowych w programach UE (Horyzont Europe) i innych. Szkolenie przeprowadziły panie Agnieszka Murzec Wojnar oraz Monika Gadzińska z Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Północna przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Skondensowana zawartość tego szkolenia dotyczy praktycznych porad w poszukiwaniu partnerów – czyli co, jak i gdzie?

  • Wykorzystaj swoje dotychczasowe kontakty – to najlepsza i najbezpieczniejsza formuła pozyskiwaniu partnerów;
  • Nawiązuj nowe kontakty podczas wydarzeń takich jak międzynarodowe konferencje, warsztaty, spotkania brokerskie, dni informacyjne KE. Bądź uczestnikiem a najlepiej prelegentem!
  • Wykorzystaj media społecznościowe;
  • Zostań ekspertem oceniającym wnioski;
  • Dołącz jako partner do projektów w fazie realizacji przy pomocy nowych mechanizmów finasowania kaskadowego (HOP-ON dla Filaru II HE lub EIC Pathfinder);
  • Dołącz do projektu jednego z siedmiu Wspólnotowych Centrów Badawczych (Joint Research Center);
  • Dołącz jako partner stowarzyszony (Associated Partner);
  • Przystąp do któregoś z istniejących europejskich partnerstw w twojej dziedzinie (np. EIT Partnership);
  • Skorzystaj z bazy wyszukiwania partnerów (np. Funding & Tendering Opportunities albo Euroaxess).

Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat któregoś z wymienionych sposobów – zapraszam do kontaktu i konsultacji indywidualnej. 

#horyzonteuropa #serwisgrantowy #partnerstwo #konsorcjumprojektowe

USŁUGI EKOSYSTEMOWE W MIEJSKICH RZEKACH.

Usługi ekosystemowe to pojęcie, które coraz częściej pojawia się w kontekście zrównoważonego rozwoju. Odnosi się ono do korzyści płynących z funkcjonowania ekosystemów dla ludzi, takich jak dostarczanie wody pitnej, regulacja klimatu czy zapewnienie żywności. Jednym z ekosystemów, które odgrywają ważną rolę w życiu ludzi, są miejskie rzeki. Miejskie rzeki to nie tylko atrakcyjne miejsca do wypoczynku i rekreacji, ale również ważne elementy infrastruktury miejskiej. Mają one wpływ na jakość życia mieszkańców miasta, a także na środowisko naturalne. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o ich ekosystemy i korzystać z usług ekosystemowych, jakie one nam oferują. Na załączonej ilustracji pokazujemy cały wachlarz dostępnych usług ekosystemowych, ale poniżej omówimy po jednym popularnym przykładzie z każdej kategorii usług.

Rekreacja i turystyka (to przykład tzw. usług kulturowych)

Miejskie rzeki są ważnymi miejscami rekreacji i turystyki. Wiele miast organizuje różnego rodzaju imprezy i festiwale nad rzekami, co przyciąga turystów i mieszkańców miasta. Mieszkańcy i turyści często uczestniczą w spływach kajakowych rzekami. Jednak, aby cieszyć się atrakcyjnymi terenami nad rzekami, konieczne jest dbanie o ich ekosystemy i czystość.

Regulacja klimatu (to przykład tzw. usług regulacyjnych)

Miejskie rzeki mają również wpływ na regulację klimatu. Rzeki i ich otoczenie mogą działać jako naturalne zbiorniki retencyjne, które magazynują wodę w czasie opadów i uwalniają ją w czasie suszy. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko powodzi i suszy, a także poprawia się jakość gleby i roślinności.

Ochrona bioróżnorodności (to przykład tzw. usług siedliskowych)

Miejskie rzeki są również ważnymi siedliskami dla różnych gatunków zwierząt i roślin. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o ich ekosystemy i chronić bioróżnorodność. Wiele miast prowadzi programy ochrony i rekultywacji rzek, które mają na celu przywrócenie naturalnego stanu rzeki i ochronę różnorodności biologicznej.

Pożywienie (to przykład tzw. usług zaopatrujących)

Miejskie rzeki, które nie są zanieczyszczone są źródłem smacznych i świeżych ryb. Ale ten warunek o braku zanieczyszczeń jest determinujący. Nie poleca się korzystać z rezultatów wędkowania gdy rzeka jest zanieczyszczona. To samo dotyczy stawów rybnych przy rzekach – korzystamy tylko z takich hodowli, które są ulokowane na czystych wodach. Dlatego tak ważna jest ochrona jakości wody w rzece na całej jej długości.

Podsumowanie

Usługi ekosystemowe, jakie oferują miejskie rzeki, są nieocenione dla mieszkańców miast i dla środowiska naturalnego. Dostarczają one pożywienie, regulują klimat, zapewniają miejsca rekreacji i turystyki oraz chronią bioróżnorodność. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o ich ekosystemy i korzystać z usług jakie nam oferują w rozsądny sposób.

Co roku na wiosnę odbywają się w Polsce akcje czyszczenia miast, czyszczenia lasów, czyszczenia rzek. Rzeki są chyba najtrudniejszym miejscem do oczyszczenia. Z jednej strony są zawsze najniższym punktem w krajobrazie (tam właśnie spływają wody opadowe). Z drugiej strony dostępność jest utrudniona z naturalnych przyczyn. Coroczne akcje Operacja Rzeka przeprowadzane są w Polsce w wielu rzekach. Na wszystkie gorąco zapraszamy na stronach akcji https://system.operacjarzeka.pl/. Ale tak specjalnie i szczególnie zapraszamy na akcję Czysta Rzeka Reda, która w tym roku ma swoje trzy odsłony: już w najbliższą sobotę (22 kwietnia 2023) o godzinie 10.00 startujemy w Orlu (k. Wejherowa) z akcją Czysta Górna Reda. Za 10 dni (30 kwietnia 2023) w niedzielę odbywa się akcja My dla rzeki Redy.  A w połowie maja (13 maja 2023) odbędzie się sobotnia akcja pod tytułem Czysta Dolna Reda. Wszystkich serdecznie zapraszamy….

Sprawozdanie:

A tu mamy krótkie sprawozdania i fotoreportaż z przeprowadzonych akcji w 2023 r.
DOLNA REDA
GÓRNA REDA