Audyt energetyczny

Audyt energetyczny stanowi kompleksową ocenę mającą na celu analizę efektywności energetycznej budynków, systemów i procesów operacyjnych. Proces ten ma na celu wykrycie nieefektywności w użyciu energii i zidentyfikowanie możliwości jej oszczędzania i optymalizacji. Realizowany przez dokładne badanie, ma za zadanie zapewnienie dogłębnego zrozumienia wzorców konsumpcji energii w określonej strukturze lub procesie i opracowanie strategii optymalizacji.

Główne cele przeprowadzenia audytu energetycznego obejmują:

  • Identyfikację Potencjalnych Oszczędności Energetycznych: Audyt ma na celu wskazanie konkretnych obszarów, gdzie zużycie energii jest nadmierne lub nieefektywne. Do typowych ustaleń mogą należeć wycieki ciepła, nieprawidłowe ustawienia systemów grzewczych i chłodniczych, używanie przestarzałych urządzeń elektrycznych czy niewydajne rozwiązania oświetleniowe.
  • Podniesienie Efektywności Energetycznej: Wnioski wynikające z audytu umożliwiają sformułowanie strategii optymalizacji zużycia energii. Może to obejmować przyjęcie bardziej energooszczędnych urządzeń, poprawę izolacji budynków, dostosowanie działania systemów HVAC lub integrację źródeł energii odnawialnej.
  • Zmniejszenie Kosztów Operacyjnych: Poprzez usprawnienie zarządzania energią, możliwe jest osiągnięcie znaczących oszczędności kosztowych. Audyt identyfikuje możliwości redukcji zużycia energii, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie rachunków za energię.
  • Promowanie Zrównoważonego Użytkowania Energii: Audyt energetyczny jest kluczowym narzędziem w dążeniu do realizacji celów zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ulepszenia w efektywności energetycznej przyczyniają się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

Audyt energetyczny jest przeprowadzany przez zewnętrznych specjalistów lub ekspertów w dziedzinie efektywności energetycznej, którzy są w pełni certyfikowani i uprawnieni do przeprowadzania takich ocen.

Wyniki audytu energetycznego oferują szczegółowy przegląd obecnych poziomów konsumpcji energii i dostarczają ukierunkowanych rekomendacji dotyczących wdrażania ulepszeń efektywności energetycznej. W Grantera, utrzymujemy listę wykwalifikowanych audytorów zdolnych do dostarczenia tych kluczowych wglądów.

W przypadku dalszych zapytań lub dyskusji na temat potencjalnych korzyści płynących z audytu energetycznego dla Państwa organizacji, zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację z jednym z naszych Ekspertów ds. Efektywności Energetycznej za pomocą formularza.

Kredyt Ekologiczny

Często trafiały do nas pytania o możliwości uzyskania dotacji pomimo braku pomysłu na innowację lub nowatorskich produktów czy technologii . Do niedawna nie mieliśmy pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, jednak teraz sytuacja uległa zmianie. Przedstawiamy Ci rozwiązanie, które doskonale spełnia te potrzeby – “Kredyt Ekologiczny”. POMInnO jest firmą, która pomaga przedsiębiorcom w pozyskiwaniu grantów i datacji.  Sprawdź nasze usługi.

Program ten zapewnia doskonałe źródło finansowania dla wymiany przestarzałych maszyn na nowoczesne, modernizację parku maszynowego oraz inne inwestycje związane z efektywnością energetyczną. Co ważne, nie wymaga on wdrażania innowacyjnych produktów ani zaawansowanych technologii wynikających z prac badawczo-rozwojowych. Wystarczy, że zdecydujesz się na zastąpienie energochłonnych maszyn nowymi, które charakteryzują się zmniejszonym zużyciem energii. Jest to program skierowany do przedsiębiorstw, które pragną nie tylko zmodernizować swój park maszynowy, ale także chcą zainwestować w energię odnawialną, taką jak fotowoltaika, czy też wprowadzić inne usprawnienia, które przyczynią się do zmniejszenia całkowitego zużycia energii w firmie.

Warto podkreślić, że pomimo swojej nazwy “Kredyt Ekologiczny” to nie preferencyjny kredyt, ale bezzwrotna dotacja, która stanowi dodatkowe wsparcie finansowe dla Twojego przedsiębiorstwa.

Jeśli zatem jesteś przedsiębiorcą i wydaje Ci się, że są sposoby na poprawę efektywności energetycznej w Twoim przedsiębiorstwie – zapraszam do indywidualnych konsultacji, które pozwolą nam określić szanse i prawdopodobieństwo uzyskania dotacji w Twojej firmie. Zanim jednak podejmiesz decyzję, że ten program jest dla Ciebie lub nie – serdecznie zapraszam na obejrzenie nagrania ze szkolenia internetowego z 25 maja 2023 r. czyli sprzed poprzedniej edycji tego programu. Prowadzącym szkolenie był Karol Bober, Prezes Zarządu Grantery, który jest ekspertem w dziedzinie dotacji unijnych i posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu grantów. Wiem, że teraz wszystkie firmy wspomagające pozyskiwanie dotacji są bardzo mocno zajęte i musimy się wspomagać. Bez problemu dzielę się tą informacją, bo wiadomości przekazywane przez Karola są zawsze bardzo praktyczne a ja sam czasami współpracuję z Granterą w przygotowaniu wniosków dotacyjnych i wiem, że to wiedza z najwyższej półki.

W ramach konkursu Kredyt Ekologiczny zostały zaplanowane w 2024 r. dwa nabory wniosków. Pierwszy nabór potrwa od 25 kwietnia 2024 do 25 lipca 2024 roku. Kolejny nabór planowany jest na 17 października 2024 do 30 grudnia 2024 roku.

Jeśli jesteś zainteresowany programem – wypełnij proszę formularz kontaktowy, który pozwoli nam odezwać się bezpośrednio i ustalić szczegóły współpracy przy przygotowaniu  wniosku o Kredyt Ekologiczny dla Twojej firmy.

#kredytekologiczny #pominno #serwisgrantowy

Inicjatywa ChemClimCircle II: Zielone Zamówienia Publiczne w Regionie Morza Bałtyckiego

Wyzwanie: Czeka nas Zielona Rewolucja

Zamówienia publiczne są potężnym narzędziem promowania zrównoważonego rozwoju środowiskowego, jednak ich potencjał pozostaje w dużej mierze niewykorzystany. Pomimo istniejących wytycznych i kryteriów, wdrażanie praktyk Zielonych Zamówień Publicznych (GPP) jest sporadyczne i dobrowolne, dalekie od powszechnego stosowania, co jest potrzebne do osiągnięcia znaczącego wpływu środowiskowego. Projekt ChemClimCircle II ma na celu zmierzenie się z tym wyzwaniem poprzez integrację bezpieczeństwa chemicznego, zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i rozważań klimatycznych w procesach zamówień publicznych, czyniąc zielone zamówienia nie wyjątkiem, lecz normą.

Rodzaj Współpracy: Interakcja Transnarodowa ma Znaczenie

Przeszkody w „zazielenianiu” zamówień publicznych nie znają granic. Wspólne wyzwania na obszarze Regionu Morza Bałtyckiego (BSR), w tym różne poziomy wiedzy, brak umiejętności i presje ekonomiczne, podkreślają konieczność zjednoczonego podejścia. Inicjatywa ChemClimCircle wykorzystuje współpracę transnarodową, aby wspierać wymianę wiedzy, harmonizować standardy i tworzyć zjednoczony rynek, który korzysta z praktyk zrównoważonych zamówień publicznych.

Nasze Cele: Angażowanie Kluczowych Graczy

Skupiamy się na umocnieniu podmiotów publicznych w całym BSR, od małych gmin po władze narodowe, w przyjmowaniu kompleksowych strategii zielonych zamówień. Obejmuje to departamenty zamówień i środowiska, agencje rozwoju regionalnego, MŚP oraz interesariusze mający kluczowe znaczenie w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości.

Partnerstwo: Wspólna Podróż w kierunku Rozwoju Zrównoważonego

Na czele naszego konsorcjum stoi Litewski Urząd Zamówień Publicznych, a w jego skład wchodzi szerokie spektrum interesariuszy, w tym gminy, sieci regionalne, think-tanki i Unia Miast Bałtyckich. To zróżnicowane partnerstwo zapewnia rozwój i dystrybucję innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do różnych kontekstów w całym BSR.

Mapa Drogowa: Od Koncepcji do Rzeczywistości

Nasz projekt rozwija się w trzech strategicznych Pakietach Prac (WP): przygotowanie rozwiązań, pilotaż i ocena rozwiązań oraz transfer rozwiązań. Wspólnymi wysiłkami mamy na celu opracowanie modeli operacyjnych, koncepcji monitorowania i narzędzi oceny wpływu, które upraszczają integrację kryteriów GPP w praktyki zamówień publicznych. To kompleksowe podejście zapewnia, że nasze grupy docelowe nie tylko są zaangażowane, ale są aktywnymi uczestnikami procesu transformacji.

Rezultat: Zrównoważony System Zamówień Publicznych

Inicjatywa ChemClimCircle ma na celu zrewolucjonizowanie zamówień publicznych, czyniąc zrównoważony rozwój kryterium domyślnym. Naszą wizją jest stworzenie BSR, gdzie każda decyzja dotycząca zamówień jest okazją do promowania celów środowiskowych, wspierając zrównoważony rynek, który wykracza poza regionalne granice.

Dołącz do Nas: Wezwanie do Działania

Zapraszamy potencjalnych partnerów do dołączenia do tej ambitnej podróży w celu „zazielenienia” zamówień publicznych w całym BSR. Razem możemy stworzyć zrównoważoną przyszłość, podejmując jedną decyzję o zielonym zamówieniu publicznym po drugim. Chcesz do nas dołączyć – zarejestruj się na formularzu tutaj.

Nowe zmiany w europejskiej dyrektywie budynkowej.

 

W obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, Unia Europejska podejmuje kolejne kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wtorek, 11 marca 2024 roku, stał się kamieniem milowym w tym procesie, gdy Parlament Europejski przegłosował istotne zmiany w dyrektywie o sprawności energetycznej budynków, znanej szerzej jako dyrektywa budynkowa. Celem tych zmian jest nie tylko znaczące ograniczenie emisji dwutlenku węgla, ale i uniezależnienie energetyczne UE od importowanych paliw kopalnych. Jakie konkretnie zmiany nas czekają i jak mogą one wpłynąć na nasze codzienne życie oraz branżę budowlaną?

Zakaz montowania pieców na gaz ziemny

Pierwszym i może najbardziej bezpośrednim efektem nowych przepisów jest wprowadzenie zakazu montowania w nowych budynkach pieców opalanych paliwami kopalnymi, w tym gazem ziemnym, w latach 2028-2030. W istniejących budynkach zakaz ten będzie obowiązywał od 2040 roku. Jednak już wcześniej, piece na paliwa kopalne będą mogły być instalowane wyłącznie jako źródła uzupełniające, co wymusi na właścicielach budynków poszukiwanie alternatywnych, ekologicznych rozwiązań, takich jak pompy ciepła.

Obowiązek montowania paneli fotowoltaicznych

W ramach dążenia do maksymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, od 2029 roku każdy nowy budynek mieszkalny będzie musiał być wyposażony w panele fotowoltaiczne. To nie tylko krok ku redukcji emisji CO2, ale także szansa na obniżenie rachunków za energię dla mieszkańców. Zmiany te wprowadzane będą stopniowo, zaczynając już od 2025 roku dla budynków publicznych i innych typów konstrukcji.

Standaryzacja świadectw charakterystyki energetycznej

Nowe regulacje wprowadzają również zmiany w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej. Od teraz, wszystkie świadectwa w UE będą musiały posługiwać się jednolitą skalą ocen, co ułatwi porównywanie efektywności energetycznej różnych budynków. Zmiany te będą wymagały jednak dostosowań administracyjnych i mogą wiązać się z wydłużeniem terminów wydawania świadectw oraz potencjalnym wzrostem ich cen.

Co to oznacza dla nas?

Te zmiany są traktowane jako znaczący krok w kierunku zrównoważonej przyszłości i mają szansę przynieść długoterminowe korzyści zarówno dla środowiska, jak i ekonomii. Jednakże, dla właścicieli domów i deweloperów oznaczają one jednak konieczność przemyślenia planów budowlanych i inwestycji w nowe technologie.
Branża budowlana stoi przed wyzwaniem adaptacji do nowych wymagań, co może być szansą dla firm inwestujących w zielone technologie i oferujących ekologiczne rozwiązania budowlane.
Dla mieszkańców Unii Europejskiej, te przepisy oznaczają perspektywę adaptacji i możliwe wyzwania związane z dostosowaniem istniejących budynków do nowych standardów. Z jednej strony jest to inwestycja w przyszłość, która ma na celu zapewnienie lepszej jakości życia oraz ochronę naszej planety dla przyszłych pokoleń, ale z drugiej strony stanowi poważne wyzwanie finansowe dla właścicieli domów i mieszkań. Zdecydowanie łatwiej będą mogli się dostosować do tych warunków mieszkańcy Europy Zachodniej (bogatszej) i Południowej (cieplejszej), ale dla mieszkańców Europy Wschodniej (uboższej)i Północnej (chłodniejszej). Z tego punktu widzenia takie programy jak „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze” w Polsce są istotnymi narzędziami finansowymi, które wspierają kierunek tych zmian.

Podsumowując

Decyzje te, choć są kluczowym elementem w strategii UE dotyczącej zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi, stawiają przed nami, mieszkańcami Europy, jak i przed sektorem budowlanym, nowe wyzwania, ale także otwierają nowe możliwości. Adaptacja do tych zmian wymagać będzie współpracy, innowacji i gotowości do zmian, świadomości, gotowości do wyrzeczeń i zaangażowania każdego z nas, ale przede wszystkim odpowiednich instrumentów wspomagających. To może być wspaniała okazja do europejskiego projektu, który miałby na celu stworzenie rozwiązań wspierających efektywne wdrożenie dyrektywy budynkowej w różnych krajach.