Poszukiwanie Partnerów do Konsorcjów Projektowych

 

17 maja odbyło się świetne szkolenie internetowe na temat poszukiwania partnerów do konsorcjów projektowych w programach UE (Horyzont Europe) i innych. Szkolenie przeprowadziły panie Agnieszka Murzec Wojnar oraz Monika Gadzińska z Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Północna przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Skondensowana zawartość tego szkolenia dotyczy praktycznych porad w poszukiwaniu partnerów – czyli co, jak i gdzie?

  • Wykorzystaj swoje dotychczasowe kontakty – to najlepsza i najbezpieczniejsza formuła pozyskiwaniu partnerów;
  • Nawiązuj nowe kontakty podczas wydarzeń takich jak międzynarodowe konferencje, warsztaty, spotkania brokerskie, dni informacyjne KE. Bądź uczestnikiem a najlepiej prelegentem!
  • Wykorzystaj media społecznościowe;
  • Zostań ekspertem oceniającym wnioski;
  • Dołącz jako partner do projektów w fazie realizacji przy pomocy nowych mechanizmów finasowania kaskadowego (HOP-ON dla Filaru II HE lub EIC Pathfinder);
  • Dołącz do projektu jednego z siedmiu Wspólnotowych Centrów Badawczych (Joint Research Center);
  • Dołącz jako partner stowarzyszony (Associated Partner);
  • Przystąp do któregoś z istniejących europejskich partnerstw w twojej dziedzinie (np. EIT Partnership);
  • Skorzystaj z bazy wyszukiwania partnerów (np. Funding & Tendering Opportunities albo Euroaxess).

Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat któregoś z wymienionych sposobów – zapraszam do kontaktu i konsultacji indywidualnej. 

#horyzonteuropa #serwisgrantowy #partnerstwo #konsorcjumprojektowe