Inicjatywa ChemClimCircle II: Zielone Zamówienia Publiczne w Regionie Morza Bałtyckiego

Wyzwanie: Czeka nas Zielona Rewolucja

Zamówienia publiczne są potężnym narzędziem promowania zrównoważonego rozwoju środowiskowego, jednak ich potencjał pozostaje w dużej mierze niewykorzystany. Pomimo istniejących wytycznych i kryteriów, wdrażanie praktyk Zielonych Zamówień Publicznych (GPP) jest sporadyczne i dobrowolne, dalekie od powszechnego stosowania, co jest potrzebne do osiągnięcia znaczącego wpływu środowiskowego. Projekt ChemClimCircle II ma na celu zmierzenie się z tym wyzwaniem poprzez integrację bezpieczeństwa chemicznego, zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i rozważań klimatycznych w procesach zamówień publicznych, czyniąc zielone zamówienia nie wyjątkiem, lecz normą.

Rodzaj Współpracy: Interakcja Transnarodowa ma Znaczenie

Przeszkody w „zazielenianiu” zamówień publicznych nie znają granic. Wspólne wyzwania na obszarze Regionu Morza Bałtyckiego (BSR), w tym różne poziomy wiedzy, brak umiejętności i presje ekonomiczne, podkreślają konieczność zjednoczonego podejścia. Inicjatywa ChemClimCircle wykorzystuje współpracę transnarodową, aby wspierać wymianę wiedzy, harmonizować standardy i tworzyć zjednoczony rynek, który korzysta z praktyk zrównoważonych zamówień publicznych.

Nasze Cele: Angażowanie Kluczowych Graczy

Skupiamy się na umocnieniu podmiotów publicznych w całym BSR, od małych gmin po władze narodowe, w przyjmowaniu kompleksowych strategii zielonych zamówień. Obejmuje to departamenty zamówień i środowiska, agencje rozwoju regionalnego, MŚP oraz interesariusze mający kluczowe znaczenie w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości.

Partnerstwo: Wspólna Podróż w kierunku Rozwoju Zrównoważonego

Na czele naszego konsorcjum stoi Litewski Urząd Zamówień Publicznych, a w jego skład wchodzi szerokie spektrum interesariuszy, w tym gminy, sieci regionalne, think-tanki i Unia Miast Bałtyckich. To zróżnicowane partnerstwo zapewnia rozwój i dystrybucję innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do różnych kontekstów w całym BSR.

Mapa Drogowa: Od Koncepcji do Rzeczywistości

Nasz projekt rozwija się w trzech strategicznych Pakietach Prac (WP): przygotowanie rozwiązań, pilotaż i ocena rozwiązań oraz transfer rozwiązań. Wspólnymi wysiłkami mamy na celu opracowanie modeli operacyjnych, koncepcji monitorowania i narzędzi oceny wpływu, które upraszczają integrację kryteriów GPP w praktyki zamówień publicznych. To kompleksowe podejście zapewnia, że nasze grupy docelowe nie tylko są zaangażowane, ale są aktywnymi uczestnikami procesu transformacji.

Rezultat: Zrównoważony System Zamówień Publicznych

Inicjatywa ChemClimCircle ma na celu zrewolucjonizowanie zamówień publicznych, czyniąc zrównoważony rozwój kryterium domyślnym. Naszą wizją jest stworzenie BSR, gdzie każda decyzja dotycząca zamówień jest okazją do promowania celów środowiskowych, wspierając zrównoważony rynek, który wykracza poza regionalne granice.

Dołącz do Nas: Wezwanie do Działania

Zapraszamy potencjalnych partnerów do dołączenia do tej ambitnej podróży w celu „zazielenienia” zamówień publicznych w całym BSR. Razem możemy stworzyć zrównoważoną przyszłość, podejmując jedną decyzję o zielonym zamówieniu publicznym po drugim. Chcesz do nas dołączyć – zarejestruj się na formularzu tutaj.

One Reply to “Inicjatywa ChemClimCircle II: Zielone Zamówienia Publiczne w Regionie Morza Bałtyckiego”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *